Obrazec za vračilo artikla zaradi uveljavljanja stvarne napake

Podatki kupca

Ime in priimek: …………………………………………………………………………………………………………………………

Naslov: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Številka računa: …………………………………… Datum računa prejetega artikla*: ………………………………….

Številka naročila**: …………………………………………………………………………………………………………………..

Šifra posredovanega artikla***:……………………………………………………………………………………………………

Podroben opis napake za uveljavljanje stvarne napake:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vsebina prejetega paketa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opomba: Artikel, ki ga vračate zaradi uveljavljanja stvarne napake, mora ob vračilu imeti priložene vse morebitne dodatke.

Kdaj je bila stvarna napaka odkrita (datum): ………………………………………………………………………………..

V primeru, da je stvarna napaka utemeljena, želim (obkrožite):

Vračilo kupnine (navedite številko transakcijskega računa): ………………………………………………………..

Zamenjavo za enak artikel (v primeru, da je na zalogi)

Odpravo napake

……………………………………………………….

Datum in podpis kupca

__________________________________________________________________________________________

*Datum se nahaja na računu artikla

**Številka naročila je v vašem prejetem el. sporočilu ob naročilu artikla.

***Šifra se nahaja na računu artikla.
DOKUMENT DOBITE NA TEJ POVEZAVI (KLIKNI ME)